Home Tin tức

Tin tức

Hoạt động đề xuất nội bộ

Tôi nghĩ rằng mỗi công ty cũng đang thực hiện các hoạt động đề xuất cải tiến. Tuy nhiên, vào thời kỳ đầu khi...

SEMITEC VIỆT NAM được Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao...

  Việt Nam có 5 trung tâm thành phố lớn ( Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) và 58 tỉnh...

Visit us at COMPAMED 2016!

SEMITEC is proud to announce that we are exhibiting at COMPAMED 2016! Event Description: COMPAMED is the internationally leading trade fair for the medical supplier industry...

New distributor announcement

SEMITEC is is proud to announce that we are now working with BORAN technologies ltd., our new distributor for Israel. Boran Technologies Ltd. is a leading...

SEMITEC exhibits at Medtec Japan 2016!

SEMITEC is proud to announce that we are exhibiting at MEDTEC Japan 2016! Event Description: MEDTEC Japan is Asia’s largest exhibition and conference dedicated to...