Ứng Dụng Thực Tiễn

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 1:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị y tế

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 2:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị y tế

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 3:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị y tế

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 4:
Đo nhiệt độ cho các ứng dụng ô tô

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 5:
Đo nhiệt độ cho các ứng dụng tự động hóa văn phòng (máy copy, máy in, máy fax)

Thermistor ứng dụng ví dụ # 6:
đo nhiệt độ cho điện tử gia đình (điều hòa không khí)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 7:
Đo nhiệt độ cho điện tử gia đình (tủ lạnh)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 8:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị điện tử gia đình (lò vi sóng)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 9:
Đo nhiệt độ cho điện gia dụng (báo cháy)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 10:
Đo nhiệt độ cho điện tử gia đình (CCTV)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 11:
Đo nhiệt độ cho điện gia dụng (bếp gas)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 12:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị điện tử gia đình (nồi hơi nước)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 13:
Đo nhiệt độ cho các thiết bị điện tử gia đình (toilet tiện nghi)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 14:
Đo nhiệt độ cho điện tử gia đình (máy ảnh)

Ví dụ ứng dụng Thermistor # 15:
Đo nhiệt độ cho điện tử gia đình (máy tính bảng và máy tính xách tay)